Podstrona: Dane personalne / Wizytówka pracownika PRz

Dane personalne

ORCID ID:     https://orcid.org/0000-0002-6460-4749

Wykształcenie:

 • magister matematyki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Matematyki i Fizyki, Dodatnio określone operatory i ich zastosowanie, promotor: doc. dr hab. inż. E. Wachnicki
 • doktor nauk matematycznych – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zastosowanie miar niezwartości do badania istnienia i asymptotycznej stabilności rozwiązań równań różniczkowych i całkowych, promotor: prof. dr hab. Józef Banaś (2003)
 • doktor habilitowany Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Rozwiązania nieliniowych równań całkowych i nieskończonych układów tych równań w pewnych przestrzeniach Banacha i własności tych rozwiązań (2018)

Działalność organizacyjna:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Planów i Programów Studiów WMiFS: w latach 2006-2008
 • Korespondent do Gazety Politechniki Rzeszowskiej: w latach 2006-2010
 • Przewodnicząca Wydziałowego Kolegium Elektorów WMiF: 2008 r.
 • Członek Komisji ds. Promocji WMiFS: w latach 2008-2012
 • Członek Rady Wydziału MiFS: w latach 2012-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich: w latach 2012-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej: w latach 2012-2016
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Rzeszowskiej: w latach 2012-2016
 • Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej: w latach 2016-2019
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma  Journal of Mathematic and Applications (sekretarz redakcji od marca 2016 r. do listopada 2019 r.)
 • Członek rady naukowej czasopisma Journal of Mathematic and Applications
 • Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej: od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • Członek Wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich: r.ak. 2019/2020

Działalność naukowo-badawcza:

 • Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 8
 • Indeks Hirscha według bazy Scopus: 8
 • Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 376
 • Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus: 406
 • Liczba cytowań publikacji według bazy MathSciNet: 232
 • Organizator Sympozjum “Compactness Conditions in Theory of Nonlinear Integral Equations”, zorganizowanego w ramach 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM 2016) w dniach 19-25 września 2016 r. w Rhodes w Grecji
 • Edytor wydania specjalnego (redaktor zaproszony) “Compactness Conditions in the Theory of Nonlinear Differential and Integral Equations” (J. Banaś, M. Mursaleen, B. Rzepka, K. Sadarangani), Abstract and Applied Analysis, 2013
 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Methods of Nonlinear Analysis in Differential and Integral Equations, Katedra Analizy Nieliniowej WMiFS PRz, 15-16 maja 2021 i 22-23 maja 2021
 • Recenzent prac przesyłanych do czasopism matematycznych: m.in. Commentationes Mathematicae, Fixed Point Theory and Applications, The Journal for Analysis and Its Applications, Journal of Function Spaces and Applications, Journal of Mathematics and Applications, Differential Equations and Applications, Journal of Function Spaces, Mathematische Nachrichten, Abstract and Applied Analysis, Journal of Inequalities and Applications, Mediterranean Journal of Mathematics, Electronic Journal of Mathematical Analysis and Application, Advances in Difference Equations, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Mathematical Reviews

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych w zakresie matematyki (nagroda indywidualna III stopnia) - 2004 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  za prace badawcze na temat zastosowania techniki miar niezwartości do badania rozwiązań równań całkowych (nagroda indywidualna III stopnia) - 2008 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za działalność organizacyjną na rzecz WMiFS (nagroda zespołowa III stopnia) - 2014 r.
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, nazwa organu przyznającego nagrodę: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - 2017 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza: nagroda organizacyjna indywidualna III stopnia - 2018 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka - 2019 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi, nazwa organu przyznającego nagrodę: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - 2019 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję