Podstrona: Dane personalne / Wizytówka pracownika PRz

Dane personalne

Wykształcenie:

 • magister matematyki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Matematyki i Fizyki, Dodatnio określone operatory i ich zastosowanie, promotor: doc. dr hab. inż. E. Wachnicki
 • doktor nauk matematycznych – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zastosowanie miar niezwartości do badania istnienia i asymptotycznej stabilności rozwiązań równań różniczkowych i całkowych, promotor: prof. dr hab. Józef Banaś (2003)
 • doktor habilitowany Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Rozwiązania nieliniowych równań całkowych i nieskończonych układów tych równań w pewnych przestrzeniach Banacha i własności tych rozwiązań (2018)

Działalność organizacyjna:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Planów i Programów Studiów WMiFS: w latach 2006-2008
 • Korespondent do Gazety Politechniki Rzeszowskiej: w latach 2006-2010
 • Przewodnicząca Wydziałowego Kolegium Elektorów WMiF: 2008 r.
 • Członek Komisji ds. Promocji WMiFS: w latach 2008-2012
 • Członek Rady Wydziału MiFS: w latach 2012-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich: w latach 2012-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej: w latach 2012-2016
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Rzeszowskiej: w latach 2012-2016
 • Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej: w latach 2016-2019
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma  Journal of Mathematic and Applications (sekretarz redakcji od marca 2016 r. do listopada 2019 r.)
 • Członek rady naukowej czasopisma Journal of Mathematic and Applications
 • Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej: od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 • Członek Wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich: r.ak. 2019/2020

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych w zakresie matematyki (nagroda indywidualna III stopnia) - 2004 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  za prace badawcze na temat zastosowania techniki miar niezwartości do badania rozwiązań równań całkowych (nagroda indywidualna III stopnia) - 2008 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za działalność organizacyjną na rzecz WMiFS (nagroda zespołowa III stopnia) - 2014 r.
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, nazwa organu przyznającego nagrodę: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - 2017 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza: nagroda organizacyjna indywidualna III stopnia - 2018 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za autorstwo/ współautorstwo publikacji - 2018 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka - 2019 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi, nazwa organu przyznającego nagrodę: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za autorstwo publikacji - 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za współautorstwo monografii - 2020 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za autorstwo/ współautorstwo publikacji - 2021 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za autorstwo/ współautorstwo publikacji - 2022 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję